Z
Z SOSNOWCA DO HOLLYWOOD - INSPIRACJE

W pracy nad tą grą korzystaliśmy z wielu wydawnictw oraz stron internetowych. Prezentujemy je poniżej i gorąco zachęcamy Cię do sięgania do nich, jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na tematy poruszane w grze.

„Pola Negri w Sosnowcu” Jan F. Lewandowski

„Sosnowiec na dawnej widokówce” Zbigniew Studencki, Małgorzata Śmiałek, Michał Węcel

„Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939” Tomasz Kostro, Anna Urgacz-Szczęsna

Fotopolska.eu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.